Polisa privatnosti

Rolling Eyewear je posvećen zaštiti vaše privatnosti. Politika privatnosti daje detaljnija objašnjenja o načinu prikupljanja i korišćenja vaših ličnih podataka. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa. Ova polisa privatnosti se ne primenjuje za Internet prezentacije, proizvode i usluge koji ne prikazuju ili nemaju hyperlink ka ovoj polisi privatnosti, ili imaju sopstvenu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo portala www.rollingeyewear.rs, drugih Internet prezentacija, ili proizvodima i uslugama kod kojih je polisa privatnosti regulisana ugovorom.

Prikupljanje i upotreba podataka

Kada posećujete naš sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe. Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača, operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem sajtu i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, pregledane strane, šema kretanja po sajtui ključne reči na osnovu kojih ste pretraživali naš sajt. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako Rolling prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Dobrovoljno dostavljene i prikupljene podatke o ličnosti nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.
Rolling prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu Internet stranice www.rollingeyewear.rs, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru istog. Informacije se takođe koriste za sve beneficije koje mogu proizići iz korišćenja određenih proizvoda i usluga, poput tehničke podrške koja je dostupna samo registrovanim korisnicima. Informacije se mogu koristiti i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju sajta, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i drugih sličnih informacija.

Kolačići (Cookies)

Rolling prikuplja podatke koji se odnose na način na koji koristite naše internet stranice kako bismo posetiocima i korisnicima ovih stranica pružili što bolju uslugu putem kolačića koji su zapravo mape koje vaš pretraživač postavlja na vaš hard disk kada posećujete neku stranicu. Kolačići ne omogućavaju vaše prepoznavanje. Prosleđeni podaci mogu biti stranice koje ste pregledavali, datum i vreme poseta ili neki drugi podaci o pregledavanju.
Parametre svog pretraživača možete podesiti tako da vas upozori na prisutnost kolačića te da vi možete izabrati želite li ih prihvatiti ili ne. Parametre svog pretraživača možete podesiti i tako da isključi kolačiće.

Pristanak na polisu i uslove

Korišćenjem usluga www.rollingeyewear.rs, pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija od strane Rolling-a kao što je izneto u ovoj polisi i uslovima korišćenja. Ako odlučimo da izmenimo polisu privatnosti, unećemo izmene u ovaj dokument tako da ste uvek svesni o informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo, i pod kojim okolnostima ih otkrivamo.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane kompanije ROLLING EYEWEAR DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Mihajla Pupina 10 d/ III.

 1. Rukovalac podataka

ROLLING EYEWEAR DOO BEOGRAD je kompanija koja je organizovana i posluje prema zakonima Srbije, čije je glavno sedište na adresi Mihajla Pupina 10 d/ III pp-17, Beograd—Novi Beograd, matični broj: 20017759.

 1. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Rolling obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta (grad, opština, država)
 • Broj telefona
 • E mail adresa
 1. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Rolling podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose, a davanje saglasnosti je dobrovoljno.

Rolling podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

 • pristupanja lica na koje se podaci odnose Rolling Privilege klubu u kom slučaju ostvaruje pravo da koristi nagradne popuste pri kupovini u maloprodajnim objektima Rolling-a, da bude obaveštavan o svim trenutnim važećim akcijama i promocijama, kao i da koristi pogodnosti pri kupovini i/ili korišćenju usluga u kompanijama sa kojima Rolling uspostavi takvu saradnju, a u skladu sa Pravilnikom Rolling Privilege kluba;
 • nuđenja robe iz prodajnog asortimana Rolling-a putem direktonog marketinga, što podrazumeva obaveštavanje korisnika o različitim pogodnostima i važećim akcijama u maloprodajnim objektima;
 • informisanja o aktivnostima i ponudama Rolling -a kroz Newsletter;
 1. Primaoci ličnih podataka

Rolling podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje.

Rolling ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, prosledi:

 • Pravnim savetnicima;
 • državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;
 • trećim licima sa kojima Movem ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

 

Podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

 1. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Takođe, prestankom članstva u Rolling Privilege klubu, Rolling prestaje da čuva Vaše lične podatke na kompanijskom softveru, doklLične podatke za slanje Newsletter-a Rolling prestaje da čuva Vašom odjavom sa liste/prijave za slanje Newsletter-a.

 1. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Možete da tražite pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno ograničenje obrade, a imate i pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, imate pravo na opoziv pristanka.

U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom na office@rollingeyewear.rs ako želite da iskoristite neko od svojih prava ili ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa privatnošću. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pristup Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o vama i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.

Ispravka Rolling preduzima primerene mere da obezbedi da informacije koje o vama čuvamo budu tačne i kompletne. Međutim, ako ne verujete da je tako, možete da zatražite da se one dopune ili isprave.

Brisanje U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju vaši lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.

Ograničavanje vršenja obrade U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se ograniči obrada vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su vaši lični podaci koje čuvamo netačni ili kada mislite da više nije potrebno da ih čuvamo.

Prenosivost podataka U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili trećem licu.

Prigovor Imate pravo da uložite prigovor ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite. Međutim, molimo vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost.

 1. Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo vas da pošaljete poruku na neku od sledećih adresa:

Adresa: Mihajla Pupina 10 d/ III pp-17, Beograd—Novi Beograd

e-mail: office@rollingeyewear.rs

Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 07.06.2022.