Očne bolesti i anomalije

Glaukom

Da li ste znali da je glaukom još uvek vodeći uzročnik slepila u svetu? Ovaj sindrom se naziva i “tihi kradljivac vida”, jer često ne daje nikakve simptome.

“Glaukom predstavlja oblik optičke neuropatije, odnosno skup bolesti kojima je zajedničko povećanje očnog pritiska koje dalje dovodi do oštećenja očnog živca”.

Uzrok glaukoma?

Oštećenje očnog nerva dovodi do pogoršanja vida, a njegovo oštećenje može uzrokovati povišen očni pritisak.

Dva osnovna razloga koja dovode do povećanja očnog pritiska:

  •  Očna vodica unutar oka se stvara u prevelikoj količini
  •  Oticanje vodice kroz drenažni sistem oka je otežano zbog njegovih promena

Neophodno je održavati intraokularni (IOP)  pritisak u granicama normale. Normalne vrednosti IOP-a su od 10 do 21 mmHg, sa dnevnim oscilacijama koje ne prelaze 5mmHg.

Pritisak koji se javlja kao posledica nagomilavanja tečnosti u oku razara deo po deo očnog živca. U početku, oštećenje zahvata periferiju vidnog polja i njegovo suženje, a tek nakon toga dolazi do defekta centralnog vida, odnosno središnjeg dela vidnog polja, koji vidimo kada čitamo ili gledamo ispred sebe. 

glaukom

Podela glaukoma

Postoje tri osnovne grupe glaukoma:

 • Primarni
 • Sekundarni
 • Urođeni glaukomi

 

Osnovna karakteristika primarnih glaukoma je da im je etiologija nedovoljno jasna i poznata. Ovo znači da postoji povećanje očnog pritiska koje se ne može dovesti ni u kakvu vezu sa nekim očnim oboljenjem. 

Prema mehanizmu povećanja očnog pritiska, ova grupa se dalje dali:

  • Primarni glaukomi sa otvorenim uglom (glaucoma simplex)
  • Primarni glaukomi sa zatvorenim uglom (glaucoma angulare)

 

Sekundarni glaukomi nastaju kao posledica nekog poznatog očnog oboljenja, poput upale, povrede, oštećenja i pomaka sočiva u oku, oboljenja krvnih sudova, šećerne bolesti, tumori oka i sl.

Pored stečenih grupa glaukoma, javljaju se i urođeni oblici. Urođeni glaukom se javlja kod dece na rođenju ili prvim godinama života.


Simptomi glaukoma

 

Kod glaukoma otvorenog ugla porast očnog pritiska je postepen. Nema bolova i subjektivnih simptoma, a pacijent se najčešće javlja kod oftalmologa zbog slabijeg vida. Na pregledu se otkrivaju promene na očnom živcu i povišen očni pritisak. 

S obzirom da kod ove vrste glaukoma simptomi u većini slučajeva nisu primetni, vrlo  je važno redovno proveravati očni pritisak posle četrdesete godine života. 

Takođe, u poslednje vreme se ovaj sindorm javlja i kod mlađih osoba, pa je redovni oftalmološki pregled ključan za očuvanje vida.

Glaukom sa zatvorenim uglom je akutna forma i praćen je jakim bolovima u predelu slepoočnice i celoj polovini glave, prati ga pojava duginih boja oko sijalice, a moguće su mučnine i povraćanje.

Kod urođenog glaukoma neophodno je početi sa lečenjem odmah nakon uspostavljanja dijagnoze, a osnovni vid lečenja je hirurški. Uz dopunu medikamentima, efekat lečenja je bolji i očuvanje vidne funkcije je moguće.


Lečenje glaukoma

 

Terapija glaukoma zavisi od vrste koja je dijagnostifikovana. Cilj terapije je sniziti očni pritisak do nivoa da ne ugrožava očni živac.

Lečenje može biti:

 • Medikamentozna terapija kapima – postoji veliki broj lekova koji se koristi lokalno u cilju snižavanja pritiska
 • Laserski tretmani – u svrhu pomaganja oticanja očne vodice 
 • Hirurško lečenje – primenjuje se kada ni lekovi ni laser ne mogu da smanje intraokularni pritisak

Zaključak

Tekst na čijem kraju se nalazite sadrži najvažnije informacije o tome šta je glaukom.

Predstavili smo i glavne simptome glaukoma, njegovu podelu, kao i načine za lečenje.

Kao što se da zaključiti, glaukom je hronična, spora progresivna bolest. Predstavlja ekonomski i socijalni problem društva. Ako se otkrije i leči na vreme neće ugroziti vid i kvalitet života obolele osobe, a ono što je najvažnije neće dovesti do najteže komplikacije – gubitka vida i slepila. Zato vam savetujemo da reagujete na vreme i obavite redovan oftalmološki pregled u Rolling Eyewear ordinaciji.

Najčešća pitanja u vezi glaukoma

Šta je glaukom?

Glaukom je oblik optičke neuropatije, odnosno skup bolesti optičkog živca koja dovodi do  oštećenja očnog nerva i retine. Posledica toga je oštećenje u vidnom polju, uz moguć  potpuni gubitak vida.

Da li je glaukom izlečiv?

Kada se jed­nom potvrdi dijag­noza glaukoma, potrebno je sa poseb­nom pažn­jom kon­trolisati očni pri­ti­sak i sve ostale para­me­tre važne za pro­cenu stadi­juma bolesti i određi­vanje tehnike lečenja.

Koji su simptomi glaukoma?

U zavisnosti od tipa glaukoma simptomi mogu biti različiti. Najčešće sami simptomi i ne postoje. Pacijent može otkriti da boluje od glaukoma prilikom redovne posete oftalmologu. Akutna forma je praćena jakim bolovima u predelu slepoočnice i celoj polovini glave, prati je pojava duginih boja oko sijalice, a moguće su mučnine i povraćanje.

Kako da znam da li bolujem od glaukoma?

Rolling Eyewear oftalmološkoj ordinaciji vršimo kompletan oftalmološki pregled. Termin možete zakazati putem mejla office@rollingeyewear.com ili telefona  011 3131 668.

Related Posts

One thought on “Glaukom

Comments are closed.